FAQ
1
Số lượng tối thiểu cho Rubik/Lịch sáng tạo

 Số lượng tối thiểu là 500pcs, Gọi 0918983000 để có thêm thông tin

2
Thời gian sản xuất bao lâu
  1. Thời gian sản xuất: 20 – 30 ngày làm việc
  2. Thời gian lên mẫu: 7 – 10 ngày làm việc
  3. Trong trường hợp cần hàng gấp, vui lòng liên hệ chúng tôi để có thêm giải pháp
3
Làm thế nào để thiết kế được khối rubik sáng tạo
  1. Chọn và đặt mẫu để xem thực tế
  2. Yêu cầu cung cấp file thiết kế mẫu
  3. Thiết kế và gửi đến GIFTBRAND
  4. Chúng tôi gửi lại file PDF để duyệt
  5. Đặt cọc 50%; lên mẫu thực; duyệt mẫu thực
  6. Sản xuất hàng loạt
  7. Chuyển giao
4